Thua bởi... ít cười

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Người Việt có mến khách không ? Bạn bè trả lời là rất mến khách. Người Việt có thân thiện không ? Bạn bè cho biết người Việt rất dễ gần. Thế nhưng tại sao nhiều người vẫn kêu người Việt thiếu nụ cười, kể cả ở những nơi giao dịch buôn bán ?

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/153842