Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: yêu cầu đẩy mạnh xuất khẩu gạo

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Ngày 19-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu đẩy mạnh xuất khẩu gạo để tiêu thụ hết lúa hàng hóa của nông dân và góp phần cung cấp lương thực cho thị trường thế giới.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-20.7199843439