Thủ tướng chỉ đạo các biện pháp dập tắt dịch tiêu chảy cấp

    1 đăng lạiGốc

    Trước tình hình một số địa phương phía bắc xuất hiện trở lại bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, ngày 3-4, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo các biện pháp để khẩn trương dập tắt dịch bệnh, không để dịch lan rộng.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119006&sub=127&top=39