Thủ tướng Anh cam kết tăng viện trợ cho Palestine

    1 đăng lạiGốc

    Thủ tướng Anh Gordon Brown cam kết sẽ viện trợ thêm 60 triệu USD cho Pelestine, đưa tổng số viện trợ của Anh cho nước này trong năm nay lên 175 triệu USD.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259380/Default.aspx