Thủ tục thành lập và nguyên tắc hoạt động của tổ hợp tác như thế nào?

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Hỏi: Hiện gia đình tôi đang nhận làm gia công một số mặt hàng tiểu thủ công nghiệp. Tôi muốn liên kết thêm với một số gia đình để thành lập một tổ hợp tác để lấy tư cách pháp nhân cho tiện giao dịch.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17797