Thủ tục hành chính ở TPHCM: Đụng đâu cũng… vướng!

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Không chỉ người dân mà chính quyền địa phương cũng ngán quy hoạch “treo”. Nhiều nơi vẫn chưa có quy hoạch 1/5.000 nên rất khó lập quy hoạch chi tiết 1/2.000, khi quận huyện nộp hồ sơ lên Sở Quy hoạch- Kiến trúc thì phải  mòn mỏi chờ đợi (quy định chỉ có 30 ngày nhưng thực tế kéo dài 3, 4 tháng)…

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/5/151008