Thu phí vỉa hè: Theo giá đất hay doanh thu?

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Mức phí mỗi m2 từ 10.000 đến 70.000 đồng/tháng. Cao hơn cả thuế là không hợp lý và không phù hợp với thực tế thu nhập của người dân.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/04/11/102000/13818