Thu ngân sách tăng 3 lần

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Huyện ủy Quốc Oai vừa đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đã có 5/10 chỉ tiêu hoàn thành trước năm 2010; nổi bật là thu ngân sách tăng gấp 3 lần mục tiêu đề ra, riêng 6 tháng đầu năm 2008 thu đạt 58.037 tỷ đồng

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/177286