Thu hồi 5,14 tỷ đồng sai phạm trong xây dựng 37 cầu giao thông nông thôn của PMU18

    Báo Nhân Dân
    6 đăng lạiGốc

    ND - Bộ Tài chính vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải đề nghị chỉ đạo Ban quản lý các dự án 18 (PMU18) thực hiện ngay việc thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 5,14 tỷ đồng từ các khoản sai phạm, chi phí không hợp lý mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109581&sub=67&top=40