Thu được 2,175 tỷ từ đấu giá biển số ô tô

Bộ Công an cho biết, tính đến 23/5, sau gần 5 tháng đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô, đã có gần 700.000 biển số được đưa ra đấu giá.

Trong đó có khoảng 24.000 biển ô tô được đăng ký đấu giá và đấu giá thành công với tổng giá trị tài sản là gần 2.700 tỷ đồng. Số tiền đã nộp về ngân sách nhà nước là 2.175 tỷ đồng.

Từ tháng 9/2023, biển số đẹp ô tô được đưa lên sàn đấu giá.

Từ tháng 9/2023, biển số đẹp ô tô được đưa lên sàn đấu giá.

Ngày 25/5, danh sách 340.000 biển số đẹp sẽ được niêm yết trong đợt đấu giá thứ 4. Đây là đợt có số lượng biển số ô tô đưa ra đấu giá nhiều nhất từ trước đến nay. Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ tiếp tục là tổ chức được giao đấu giá biển số xe và Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an là đơn vị được giao quản lý, giám sát phiên đấu giá.

Tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đang được trình Quốc hội thông qua, Bộ Công an đã đề xuất đấu giá thêm biển số xe mô tô và xe gắn máy thời gian tới.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/thu-duoc-2-175-ty-tu-dau-gia-bien-so-o-to-239653.htm