Thủ đoạn hợp thức hóa sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm

Để đối phó với cơ quan chức năng, các trung tâm đăng kiểm này đã bố trí 3 nhân viên mặc đồ đăng kiểm viên đi dạo quanh các camera. Do đó, hình ảnh ghi nhận được thì lúc nào cũng có 3 đăng kiểm viên. Các đối tượng đã ký giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để cấp ra giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thu-doan-hop-thuc-hoa-sai-pham-tai-cac-trung-tam-dang-kiem-post663189.html