Thống đốc Spitzer đã mua dâm ít nhất 8 lần

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Các điều tra viên liên bang đã xác nhận Thống đốc New York Eliot Spitzer đã sử dụng dịch vụ của đường dây gái gọi Emperors Club VIP ít nhất 8 lần trong vài tháng gần đây và ông đã bị theo dõi 2 lần trong năm nay.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/161677