Thời ... ATM!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mặc cho nhiều người ra sức ca ngợi sự tiện lợi của chiếc thẻ ATM,những bà vợ có thói quen “lục ví” chồng lại thất vọng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=45898