Thoát cảnh “nhà ổ chuột”...

    Gốc

    Một năm sau ngày hoàn thành dự án Nâng cấp đô thị từ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng thế giới chúng tôi có dịp tới thăm phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, chứng kiến sự đổi thay tích cực trong đời sống kinh tế xã hội và ý thức văn hóa cộng đồng...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.38991.qdnd