Thỏa thuận hạt nhân Ấn - Mỹ rơi vào bế tắc

    Gốc

    Thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Ấn Độ và Mỹ có nguy cơ “đóng băng” sau khi Thủ tướng Ấn Độ Ma-mô-han Xinh vừa thông báo với Tổng thống Mỹ Bu-sơ rằng, thỏa thuận hạt nhân song phương đang gặp “nhiều khó khăn”...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.sukiennoibat.24818.qdnd