Thơ viết trong chiều

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (Tặng BS Dương Đình Hùng)Ngày muộn rồi, chim bay mauMơ hồ tay vẫy về đâuNhững phút giây nào quá khứMây giăng chênh nửa mái sầu

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Vanhoc/2008/6/1/242063.tno