Thiếu nữ 16 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Tin lời “ông anh cùng thôn”, H. đã theo Nghiêm đi làm việc cắt tóc gội đầu bên Trung Quốc. Cô gái 16 tuổi không biết rằng đã trúng kế của bọn buôn người.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/8/96758.cand