Thiếu nhân lực được đào tạo bài bản

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện cả nước có hơn 150 BT, các khâu như sưu tầm, kiểm kê, bảo quản... hiện vật đã được cải tiến khá nhiều, tuy nhiên giáo trình của trường ĐT vẫn giậm chân tại chỗ, chưa cải cách phù hợp với thực tế.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=93706