Thiên thần và Ác quỷ (III)

    Gốc

    (VietNamNet)- Tất cả mọi người đều đang đưa tay chỉ về phía sau ngài, về phía mặt tiền của Đại thánh đường St. Peter. Ai nấy mặt mày tái xanh. Một số quỳ sụp xuống. Một số thì ngất lịm đi.

    Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vanhoa/2007/10/750001/