Thị xã Tuyên Quang sẽ thành thành phố

    1 đăng lạiGốc

    Giai đoạn 2010-2020, nâng cấp thị xã Tuyên Quang lên thành phố Tuyên Quang; tách huyện Na Hang hiện nay thành thị xã Na Hang và 1 huyện trực thuộc tỉnh đồng thời thành lập 1 huyện mới. Đó là một trong nội dung của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/7/159386