Thị trường nội địa: "Đích ngắm" của doanh nghiệp phần mềm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngay từ những tháng đầu năm 2009 này, các doanh nghiệp phần mềm trong nước có thể nói là chịu tác động của khủng hoảng kinh tế nhanh và rõ nhất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=130580