Thì ra phần bụng lắc lư của mèo không phải mỡ

Tất cả các loài mèo đều có 'túi nguyên thủy', nhưng chúng khác nhau rất nhiều về kích thước. Một số gần như không thể phát hiện được.

Mời quý độc giả xem video: Phần bụng lủng lẳng của mèo không phải mỡ thừa

Trần Hương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/video/thi-ra-phan-bung-lac-lu-cua-meo-khong-phai-mo-2001623.html