Thêm những niềm vui qua lần hiến máu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Không chỉ trực tiếp hiến máu 13 lần, Nguyễn Trọng Nhàn, sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội, còn cùng bạn bè thường xuyên tham gia các hoạt động tuyên truyền và vận động hiến máu nhân đạo.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135166&sub=51&top=37