Thêm một chú rùa có 2 đầu

    Gốc

    Chú rùa đặc biệt này đã được các nhân viên khu nuôi thủy sản Water World ở thị trấn Wuwei tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc phát hiện ra khi có một lứa rùa con được chuyển về từ một trang trại gần đó.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Chuyenla/52260/default.aspx