Thêm 20 USD để nâng cấp iPod Touch?

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - “Quả táo” đang dự định ra mắt một bản nâng cấp giành cho chiếc máy nghe nhạc iPod Touch, với nhiều tính năng và ứng dụng mới. Tuy nhiên, chi phí cho việc nâng cấp sản phẩm này là 20 USD.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT//35713/default.aspx