Thế hệ lãnh đạo thứ 6 của Trung Quốc

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Mặc dù việc chuyển giao quyền lực giữa thế hệ lãnh đạo thứ 4 và thứ 5 vẫn còn đang diễn ra, Trung Quốc đã bắt đầu giới thiệu dàn lãnh đạo tương lai thuộc thế hệ thứ 6.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200921/20090518220817.aspx