Thế hệ dược phẩm thông minh

    Gốc

    Y học tương lai sẽ loại bỏ dần những cách chữa trị đã lỗi thời, để thay vào đó là những phát kiến mang tính cách mạng, từ viên thuốc nano tự tìm và diệt ung thư cho đến thiết bị tự giám sát sức khỏe tim mạch...

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/229385.asp