Thế giới lâm vào khủng hoảng năng lượng?

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Nhiều chuyên gia cho rằng, thế giới đang lâm vào một cuộc khủng hoảng năng lượng mới...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=d788de88fca06a&page=category