Thay đổi văn hóa - vũ khí giấu mặt

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Nhiều công ty chuyển mình rất nhanh chóng, từ vị trí đứng ở bờ vực phá sản chuyển sang làm ăn rất phát đạt. Họ có thể làm được điều đó bằng các chương trình quảng cáo tốn kém, nhưng cũng có nhiều công ty trở thành "ngôi sao" trong quá trình chuyển đổi này nhờ sự thay đổi văn hóa của họ.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/lapnghiep/Vanhoadoanhnghiep/38669/default.aspx