Thầy, cô vào… bếp

    Gốc

    QĐND Online - Đông vui và nhộn nhịp, đó là những gì mà chúng tôi cảm nhận được trong “Ngày hội Nhà giáo vào bếp cùng Maggi” tổ chức vào sáng 11-11...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.doisongvanhoa.25765.qdnd