Thành ủy TPHCM chỉ đạo khẩn về sắp xếp khu phố, ấp

Thành ủy TPHCM lưu ý gắn hoạt động của khu phố, ấp với lực lượng cảnh sát khu vực, khu đội trưởng, ấp đội trưởng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thành ủy TPHCM vừa ban hành công văn khẩn gửi các cơ quan, đơn vị thành phố chỉ đạo việc tăng cường quán triệt, thực hiện chủ trương sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.

Thành ủy TPHCM cho biết, thực hiện Kết luận số 911 ngày 13/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương thực hiện các nội dung liên quan công tác sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức sắp xếp khu phố, ấp vẫn cần đến việc lắng nghe, ghi nhận ý kiến của nhân dân để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả sau sắp xếp, do vậy Thường trực Thành ủy đã yêu cầu, lưu ý các cơ quan thành phố một số việc cụ thể.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự buổi lễ công bố nghị quyết của HĐND TPHCM về công tác sắp xếp khu phố tại phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức mới đây. Ảnh: Ngô Tùng

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức cần thống nhất quan điểm trong tổ chức thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố là “Chấp hành nghiêm quan điểm chỉ đạo, quy định của Trung ương; phải bảo đảm cơ bản giữ ổn định, tránh gây xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư, tình cảm và lãng phí cho nhân dân” sau khi thực hiện sắp xếp khu phố, ấp.

Đồng thời, xác định tên gọi mô hình tổ chức dưới phuờng, xã, thị trấn bảo đảm chặt chẽ theo quy định của pháp luật, phù hợp với yếu tố lịch sử của từng địa phuơng, nguyện vọng nhân dân và tình hình thực tiễn áp dụng của thành phố.

Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục bám sát các quan điểm, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Bộ Nội vụ, các kết luận, định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy để chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các cấp tập trung triển khai thực hiện sắp xếp khu phố, ấp theo kế hoạch đã đề ra.

Khẩn trương hướng dẫn, nghiên cứu, xây dựng nền tảng ứng dụng cho hoạt động khu phố, ấp, tạo điều kiện hoạt động hiệu quả, đáp đứng yêu cầu chuyển đổi số của thành phố, đảm bảo phù hợp với tình hình hiện nay, nhằm bảo đảm mối liên kết, gắn bó chặt chẽ giữa chính quyền với nhân dân, qua đó tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của nhân dân theo phương châm “gần dân, sát dân”.

Các địa phương, đơn vị cũng cần lưu ý gắn hoạt động của khu phố, ấp với lực lượng cảnh sát khu vực, khu đội trưởng, ấp đội trưởng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt các chính sách động viên, tri ân, khen thưởng phù hợp đối với cán bộ, đảng viên và người hoạt động không chuyên trách thôi làm nhiệm vụ ở khu, ấp, nhằm ghi nhận, tôn vinh các công lao đóng góp của lực lượng này trong thời gian qua.

Lãnh đạo TPHCM gửi quà tri ân các cá nhân có đóng góp trong hoạt động khu phố, tổ dân phố nhiều năm qua. Ảnh: Ngô Tùng

Cùng với đó, kịp thời chỉ đạo xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh và các phản ánh, kiến nghị của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

UBND TPHCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương tập trung triển khai thực hiện sắp xếp khu phố, ấp bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, công khai, minh bạch; tiếp tục hướng dẫn việc đặt tên, lựa chọn tên gọi khu phố, ấp sau khi sắp xếp bảo đảm thuận lợi, phù hợp đặc điểm của từng địa phương, tính lịch sử, gắn bó với tình cảm, nguyện vọng của nhân dân.

Khảo sát thực tế tại các khu phố, ấp mới thành lập

Thường trực Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, hệ thống chính trị cơ sở phù hợp, thống nhất, đồng bộ với hoạt động của khu phố, ấp sau khi sắp xếp.

Ngoài ra, Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình dư luận, mọi diễn biến trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức khảo sát thực tế tại các khu phố, ấp mới thành lập để ghi nhận các đề xuất, phản ánh, kiến nghị trong nhân dân, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện và TP. Thủ Đức phối hợp bố trí tương đồng, thống nhất địa bàn quản lý của cảnh sát khu vực, khu đội trưởng, ấp đội trưởng, phối hợp xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại khu phố, ấp.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thanh-uy-tphcm-chi-dao-khan-ve-sap-xep-khu-pho-ap-post1628687.tpo