Thành tựu của Cuba dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro

Dưới sự dẫn dắt của Lãnh tụ Fidel Castro, Cuba nhỏ bé về tầm vóc kinh tế-địa lý đã trở thành ngọn hải đăng cho các phong trào tiến bộ tại Mỹ Latinh cũng như trên thế giới.

Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Dưới sự dẫn dắt của Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz, một dân tộc Cuba nhỏ bé về tầm vóc kinh tế-địa lý đã phát huy được những phẩm chất tốt đẹp nhất của mình thành chính sách nhất quán của Nhà nước cách mạng để trở thành ngọn hải đăng cho các phong trào tiến bộ tại Mỹ Latinh cũng như trên thế giới./.