Thành lập trường tự chịu trách nhiệm như là một sự “cởi trói”

    Gốc

    Hanoinet - Theo ông Nguyễn Phú Cường - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lô-mô-nô-xốp, việc chuyển từ dân lập sang tư thục tại trường này không có gì vướng mắc.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=83491