Thành lập Tổ Công tác liên ngành về giải trình kinh tế thị trường

    Gốc

    Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thành lập Tổ Công tác liên ngành về giải trình kinh tế thị trường trên cơ sở Tổ Công tác về giải trình kinh tế thị trường với Ủy ban châu Âu. Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Tổ trưởng Tổ công tác.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/79066.cand