Thanh Hóa quy định các khoản không được thu trong cơ sở giáo dục

  3 liên quanGốc

  Các khoản không được thu trong các cơ sở giáo dục được Sở GD&ĐT Thanh Hóa nêu rõ trong hướng dẫn triển khai các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2019 – 2020.

  Ảnh minh họa/internet

  Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu trường học chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) để thu các khoản thu ngoài quy định.

  Theo quy định tại của Bộ GD&ĐT, Ban đại diện CMHS không được thu: Tiền bảo vệ cơ sở vật chất và an ninh trường học; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

  Các trường cũng không được thu đóng góp của CMHS để phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách nhà nước đã bố trí theo quy định như: Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục, điện sáng, bảo vệ trường, nước sinh hoạt, hoạt động tập thể, thi đua khen thưởng, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi (văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…).

  Không được thu tiền vệ sinh trường, lớp và các công trình vệ sinh (đối với học sinh THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX, Trung tâm KTTH-HN tỉnh). Các trường phải tổ chức cho học sinh lao động để rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ cơ sở vật chất trường, lớp.

  Về đồng phục, Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường thống nhất với Hội CMHS về mẫu, màu sắc để CMHS tự may cho học sinh.

  Về thực hiện dạy tiếng Anh (từ lớp 3 đến lớp 9), Sở GD&ĐT lưu ý thực hiện nghiêm túc theo chương trình của Bộ GD&ĐT, không tổ chức thu tiền của học sinh.

  Với khoản thu kiểm tra định kỳ đối với học sinh tiểu học, các trường chỉ thu tiền giấy thi phục vụ học sinh; không thu tiền ra đề thi, coi thi, chấm thi; với trường THCS, THPT, chỉ thu tiền giấy thi với bài thi trắc nghiệm, không thu học sinh tiền ra đề thi, coi thi và chấm thi.

  Sở GD&ĐT cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, trường học, tuyệt đối không được thực hiện hoặc tham gia thực hiện giới thiệu, quảng bá, vận động mua, phát hành sách tham khảo tới học sinh hoặc cha mẹ học sinh dưới bất kỳ hình thức nào...

   Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thanh-hoa-quy-dinh-cac-khoan-khong-duoc-thu-trong-co-so-giao-duc-4023571-v.html