"Thần tượng" và sự đùa dai của công nghệ giải trí

    3 đăng lạiGốc

    Thần tượng thực ra cũng đầy rẫy những thú vui không lành mạnh và khi mắc lỗi cứ bắt những người hâm mộ phải bỏ qua và tha thứ cho mình. Lẽ ra những thần tượng này phải hiểu rõ một nguyên lý của cuộc chơi, ấy là gieo nhân nào, gặt quả ấy...

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/4/88780.cand