Thẩm phán ngáy giữa phiên tòa

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Tòa án tối cao Úc nhận được báo cáo về việc thẩm phán Ian Dodd thường xuyên... ngủ gục giữa phiên xử hai tội phạm ma túy. Thẩm phán Dodd có lúc còn ngáy vang khi đang nghe bằng chứng buộc tội Rafael Cesan và Ruben Mas Rivadavia.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2008/mlfolder.2007-12-28.9220378844/20081107.92091.ca