Tế bào gốc có thể là một nguyên nhân khiến ung thư lây lan

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Các nhà khoa học Mỹ cho rằng, những biến đổi nguy hiểm trong các tế bào ung thư tạo điều kiện cho chúng lây lan khắp cơ thể người có thể do các tế bào gốc của chính cơ thể đó gây ra.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106737&sub=72&top=41