Tây Nguyên xây 8 công trình thủy lợi lớn

    Báo VTC News
    Gốc

    Các tỉnh Tây Nguyên đang tiến hành xây dựng 8 công trình thủy lợi lớn có vốn đầu tư từ 70 đến gần 1.264 tỉ đồng mỗi công trình, nhằm giải quyết nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232730/Default.aspx