Taxi cài thiết bị "tăng cây số"

    6 đăng lạiGốc

    Thiết bị này được cài vào xe nối với thiết bị đo độ dài đã được cài đặt sẵn. Lái Khi khách hàng không để ý, lái xe chỉ cần khẽ nhấn nút, đồng hồ sẽ nhảy lên. Một lần nhấn nút trong vòng 1 giây, lái xe lấy cắp được khoảng 2km.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/9/99323.cand