Tất cả sông, rạch ở TP đều bị lấn chiếm!

    Gốc

    Thanh tra TP kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo kiên quyết giải tỏa việc xây dựng trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu, kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo các địa phương để xảy ra lấn chiếm

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/206712.asp