Tạp vụ mới

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tại trường mỹ thuật nọ, bà tạp vụ mới tuyển nói với thầy dạy vẽ: - Thưa ông, cô người mẫu có nhờ tôi nói với ông cho cô ta nghỉ một ngày. - Ồ, vậy thì ngay bây giờ bà bố trí cho tôi mấy trái cam để học viên vẽ tĩnh vật thay cho vẽ người.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2007/10/28/213927.tno