Tập trận Ấn-Trung 2008: Ấn Độ là chủ nhà

    Gốc

    VIT - Bất chấp những xung đột quan điểm về vấn đề biên giới tại Arunachal Pradesh, quân đội Ấn-Trung sẽ tiến hành tập trận chung lần thứ hai. Lần tập trận của năm 2008 này sẽ được diễn ra tại lãnh thổ Ấn Độ.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/38113/default.aspx