Tăng trưởng trong khó khăn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Năm 2008 qua đi với hàng loạt khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu đè nặng lên các doanh nghiệp (DN) Việt Nam, trong đó các DN thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM) không phải ngoại lệ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=119082