Tăng trưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội đất nước

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Năm 2008, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế không đạt được theo kế hoạch, lạm phát gia tăng, Chính phủ đã đưa ra 8 nhóm giải pháp để bảo đảm ổn định phát triển kinh tế, củng cố an sinh xã hội. Nói đến an sinh xã hội là phải đề cập tới việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137836&sub=127&top=39