Tăng thuế nhập khẩu xăng dầu

    Báo VnEconomy
    2 đăng lạiGốc

    Thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ tăng từ 0% lên 5%, áp dụng cho các tờ khai hải quản từ ngày 15/9 này...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080911103342792P0C6/tang-thue-nhap-khau-xang-dau.htm