Tăng thuế nhập khẩu gas lên 5%

    Báo Hà Nội Mới
    11 đăng lạiGốc

    (HNMO) - Bộ Tài chính vừa quyết định tăng thuế nhập khẩu gas lên 5%, thay vì 0% như hiện nay.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/186929