Tăng mạnh thuế nhập khẩu giấy

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Thuế suất thuế nhập khẩu giấy in báo dạng cuộn hoặc tờ tăng từ 20% lên 29%.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/196847