Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

  ĐTO - Chiều ngày 27/6, tại Tòa nhà Khối cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh (Phường 1, TP Cao Lãnh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và 12 điểm cầu huyện, thành phố trong tỉnh.

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Thương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung đến đại biểu tại hội nghị

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Thương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung đến đại biểu tại hội nghị

  Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL triển khai 3 nội dung: tầm quan trọng của công tác gia đình; thông tin về lịch sử, mục đích, ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống BLGĐ năm 2022; một số văn bản mới ban hành của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác gia đình. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; đưa công tác xây dựng gia đình trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm; cần xây dựng đồng bộ 3 môi trường gia đình, nhà trường và xã hội nhằm đạt mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

  Đồng thời, đồng chí Nguyễn Ngọc Thương cũng triển khai nội dung của một số văn bản như: Kế hoạch số 85 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 77 về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2030;... Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đối với công tác gia đình; tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam, huy động toàn xã hội cùng chung tay phòng, chống BLGĐ; tôn vinh, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

  MỸ XUYÊN

  Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/van-hoa/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-xay-dung-gia-dinh-trong-tinh-hinh-moi-106468.aspx