Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự

Ngày 1-8, tại Công an tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị. Làm việc với Đoàn có Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công an tỉnh đã báo cáo với Đoàn kết quả thực hiện chỉ chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Công an tỉnh đã kịp thời triển khai, quán triệt nội dung chỉ thị đến các tổ chức đảng cơ sở. Lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự. Hầu hết các chỉ tiêu do Quốc hội, Bộ Công an và Chỉ thị số 17 đề ra cho Công an tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp về trật tự xã hội đạt trên 87%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; giải quyết, xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt trên 91%...

Theo kế hoạch, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ kiểm tra trực tiếp những nội dung liên quan đến các chỉ thị nói trên tại một số phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh trong các ngày từ 1-8 đến 3-8.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Văn Thọ đề nghị các thành viên trong Đoàn công tác thực hiện nghiêm túc, theo đúng nội dung, kế hoạch kiểm tra. Đồng chí cũng đề nghị Công an tỉnh kịp thời bổ sung thông tin, số liệu, do thành viên Đoàn công tác yêu cầu, vào dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị.

Quỳnh Trang

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-dam-bao-an-ninh-trat-tu-303900-97.html